Počasí

Aktuálně:

© Karel Mikolášek

"... Došli a položili se na úpatí hory, jež slově Říp. ... Ráno pak za první zoře vstal Čech a vydal se sám jediný vzhůru na temeno Řípu tichým lesem, plným ještě nočního šera. Když vstoupil na horu, bylo ráno; a hle, široširý kraj se před ním rozkládal do nedozírné dálky až k modravým horám rovný a volný, les a chrastina, nivy a luka. Bujnou jeho zelení svítily se řeky jako rozlité stříbro. ..."

Alois Jirásek: Staré pověsti české

Aktuality: