Počasí

Aktuálně:

© Karel Mikolášek

Historie trati

Pod památnou horou Říp vznikla v druhé polovině 19. století hustá železniční síť tvořená jak místními, tak hlavními tratěmi. Místní dráhy vznikaly zejména pro potřeby cukrovarů, pro které byla kvalitní, rychlá a levná přeprava většího objemu nákladů přímo existenční otázkou.

Do tohoto období zapadá i pokus z roku 1896 spojit železnicí z Libochovic do Jenšovic (dnešní Vraňany) obce Libochovice, Budyně nad Ohří a lázně Mšené (dnes Mšené Lázně). Tento pokus skončil nakonec nezdarem, ale dotyčné obce se nevzdaly. Jejich neustálé žádosti nakonec vyslyšel Zemský výbor Království českého, který vypsal 31. března 1906 konkurz na výstavbu této místní dráhy. Stavební koncesi obdrželi říšským zákonem č. 267 například MUDR. Václav Reinhart (starosta Libochovic), Karel Kašpar (ředitel cukrovaru ve Mšeném) a František Malý (sekretář Okresního zastupitelství Libochovice). Stavbu zajistila stavební firma Jan Kubíček a syn z Prahy.

Jízdní řád z roku 1912

V rámci výstavby tratě došlo k úpravě kolejiště a výstavbě výtopny v Libochovicích a v Jenšovicích ke stavbě vodárny a nového skladiště s rampou. Na trati byly vystavěny mezilehlé zastávky a stanice Libochovice, Žabovřesky nad Ohří, Budyně nad Ohří, Vrbka, lázně Mšené, Charvatce, Račiněves, Straškov (úprava stávající stanice), Mnetěš, Kostomlaty pod Řípem a Horní Beřkovice. Stavěná lokálka měla mít celkem tři napojení na jiné tratě: v Libochovicích na místní dráhy Lovosice - Libochovice a Libochovice - Louny, ve Straškově na trať Roudnice - Hospozín (dnes Kmetiněves) a v Jenšovicích na hlavní trať Praha - Drážďany a místní dráhu do Lužce nad Vltavou. K trati bylo připojeno vlastními vlečkami i několik subjektů: cukrovary v Libochovicích a Mšeném, Ústav choromyslných v Horních Beřkovicích, Šubrt v Jenšovicích a rod Kinských v Charvatcích. Další vlečka byla otevřena v červenci 1922, vedla do továrny na pálení vápna Jan Landa v Radovesicích. Vlečka odbočovala z trati v km 1,221.

V den zahájení provozu 13. října 1907 problémy se stavbou ovšem neskončily. Společnost státní dráhy (St.E.G.) oznámila, že z důvodu nedokončených stavebních prací ve stanici Jenšovice zakazuje vlakům od Libochovic vjezd do této stanice, a těsně před stanicí zřídila provizorní zastávku. Zákaz platil skoro rok, do stanice Jenšovice přijel první vlak z Libochovic až 8. října 1908.


Jízdní řád z roku 1936

Se zřetelem na sklonové poměry v okolí lázní Mšené byly pro smíšené vlaky zakoupeny výkonější parní lokomotivy označené jako 178.48 (u ČSD 422.024) a 178.49 (u ČSD 422.025) "arcivévoda Karel". Od prosince 1907 byl na osobní vlaky nasazován parní vůz 1.001 (u ČSD M 124.001), ale pro časté stížnosti cestujících na absenci WC při 3,5 hodinové cestě z Libochovic do Jenšovic a neklidný chod vozu v obloucích byl 30. července 1910 přeložen na trať Opočno - Dobruška. Nasazení parního vozu na osobní vlaky mělo za následek pronájem "arcivévody Karla" na jinou trať.

Roku 1931 přistoupily ČSD k částečné motorizaci osobní dopravy na lokálce nasazením motorových vozů do osobní dopravy. Přednosti motorových vozů (levnější provoz, svižnost) umožnily zvýšit počet vlakových spojů a redukovat pomalé smíšené vlaky na pouhý jeden pár jezdící z Loun do Jenšovic a zpět. Se zavedením motorových vozů souvisela ještě další pozitivní věc, jíž bylo zvýšení traťové rychlosti z původních 30 km/h na 40 km/h 8. dubna 1931. Se zavedením nového jízdního řádu v květnu téhož roku byla v trati zavedena zjednodušená výprava vlaků a jízdu vlaků řídil místo výpravčích ve stanicích jeden dirigující výpravčí ve Straškově. Smíšené vlaky byly zcela zrušeny s jízdním řádem platným od května 1934. Zajímavostí tohoto jízdního řádu je vedení přímých osobních vlaků Libochovice - Jenšovice - Praha Masarykovo nádraží.

Jízdní řád pro období 1986/1987

Traťový svršek neprováděním údržby v 70. a na počátku 80. let postupně zchátral do takové míry, že od 1. června 1985 byla zastavena doprava a osobní vlaky byly nahrazeny autobusy. Od 8. dubna 1986 do 1.července 1987 prošla trať celkovou rekonstrukcí. Osobní vlaky se na trať po ukončení rekonstrukce vrátily, ale již v redukovaném počtu. Po roce 1990 dochází k dalším redukcím jak vlakových spojů, tak i počtu pracovníků. Poslední větší oprava trati proběhla v červenci 2006, kdy během 14 denní výluky došlo k opravě dvou mostů přes řeku Ohři, vytrhání manipulační a dopravní koleje ve stanici Mšené Lázně a k podbití podloží mezi Libochovicemi a Mšenými Lázněmi.

Krajský úřad Ústeckého kraje jako objednavatel osobní dopravy neobjednal na jízdní řád 2006/2007 v úseku Straškov - Libochovice žádné osobní vlaky. Z tohoto důvodu byl v tomto úseku zastaven provoz s platností od 10. prosince 2006. Tento krok prakticky znamená pro úsek postupný zánik, neboť nákladní doprava zde již několik let neexistuje.