Počasí

Aktuálně:

© Karel Mikolášek

"Již poněkud stranou Českého středohoří, na okraji Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, se ještě v 70. letech 20. století nacházela kratičká lokálka spojující malé obce Střednice a Lhotka u Mělníka na trati Mělník - Mladá Boleslav. Jak nicotná byla její délka, tak podobně byl dlouhý její život: vyhasl roku 1974 ve věku nedožitých 77 let..."

 

Aktuality: