Počasí

Aktuálně:

© Karel Mikolášek

"... Vtom přišel vrchol, fíra zavřel regulátor, vlak právě projížděl okolo vojenského vysílače Trnovany, umístěného těsně pod tratí a za ním bylo vidět panorama české kotliny. ... Vlak jel dál a bylo vidět fascinující panorama Litoměřic, za ním Házmburk, Milešovka a ostatní kopce Českého středohoří. ..."

Michal Martinek: Trať na pomezí Zahrady Čech a Sudet, Praha, 2006, str. 7

Aktuality: