Zahrádky u České Lípy (Neugarten)

Stanice vznikla při stavbě dráhy pod názvem Neugarten. Po roce 1918 k německému názvu byl přiřazen český ekvivalent Nový zámek. Během 2. světové války byl používán pouze původní německý název stanice. Po druhé světové válce došlo k přejmenování stanice na současný název Zahrádky u České Lípy.

Za celou dobu existence stanice se kolejové schema nezměnilo. Stanice má dvě koleje dopravní (koleje č. 1 a 3) a jednu manipulační (kolej č. 5). Mechanické závory (doplněné o světelné výstražné zařízení) přejezdu v km 79,428 jsou ovládány dálkově z dopravní kanceláře. Ve stanici je trvalá výluka služby dopravních zaměstnanců, ve službě je pouze hláskař. V případě zvýšeného provozu je stanice dočasně obsazena výpravčím. Vjezdová krycí návěstidla jsou nezávislá na výměnách.


Foto: Karel Mikolášek, 9. března 2006


Zavřít okno