Stvolínky (Drum)

Při výstavbě trati byla v km 74,015 vystavěna malá stanice pod jménem Drum. Za první republiky byl název stanice dvojjazyčný - k německému Drum byl připsán ještě český překlad "Drmy". Po 2. světové válce byl používán jen český název a v 50. letech došlo k přejmenování stanice na dnešní Stvolínky.

Stanice byla vybudována jako tříkolejná o dvou kolejích dopravních a jedné kusé manipulační koleje u skladiště. Po druhé světové válce byla zrušena manipulační kolej u skladiště a z dopravní koleje č. 2 byla udělána kolej manipulační kusá vytržením výhybky č. 3. Na této koleji byl až do první poloviny 90. let 20. století odstaven sanitní vlak pro případ války. Koncem 90. let minulého století byla vytržena i výhybka č. 1 a druhá kolej zrušena, ačkoliv fyzicky existovala do léta 2007, kdy byla definitivně rozebrána.

Během druhé světové války prošla stanice (společně s tratí) opravou, během níž sem byla dosazena nová mechanická návěstidla německého typu. Po zrušení stanice v poválečných letech sloužily Stvolínky jako nákladiště zastávka s krycími mechanickými návěstidly německého typu trvale postavenými na volno - návěst stůj dávaly jen v případě posunu na manipulační koleji. Od vytržení výhybky č. 1 a zrušení druhé koleje slouží Stvolínky pouze jako zastávka a závorářské stanoviště obsluhující mechanické závory v km 73,3 a 73,7. Mechanická návěstidla i s předvěstmi byla snesena roku 2001.


Foto: Karel Mikolášek, 20. září 2006


Zavřít okno