Litoměřice horní nádraží
(Leitmeritz Bahnhof der ATE)

Stanice Litoměřice horní nádraží vznikla během stavby trati pod názvem Leitmeritz Bahnhof der ATE (později Leitmeritz-Teplitzer Bahnhof). Během první republiky měla stanice dvojjazyčný název - k původnímu německému názvu byl psán i český překlad Litoměřice-teplické nádraží. Po druhé světové válce byl název Litoměřice-teplické nádraží změněn na současný název Litoměřice horní nádraží. Ve stanici byla vybudována menší výtopna.

Jde o stanici se čtyřmi dopravními kolejemi a čtyřmi manipulačními (č. 4, 6, 6a a 7). Stanice je vybavena světelnými odjezdovými skupinovými návěstidly nezávislými na výměnách. Vlaková cesta se staví pomocí výsledného klíče příslušné koleje v ústředních zámcích na stanovištích výhybkářů St. I a St. II, výpravčí provádí kontrolu správného postavení vlakové cesty na kolejové desce v dopravní kanceláři jejím prosvícením.

V letech 2004 a 2005 bylo kolejiště částečně zredukováno (vytrženy výhybky č. 6, 9, 13, 14) a zrekonstruována kolej č. 1.


Foto: Karel Mikolášek, 29. června 2006


Zavřít okno