Blíževedly (Bleiswedel)

Stanice Blíževedly byla otevřena společně s tratí roku 1898. Tehdy nesla jméno Bleiswedel. Po vzniku ČSR roku 1918 byla stanice přejmenována na Blížvedly. Současnou podobu názvu získala stanice po 2. světové válce.

Stanice byla od druhé poloviny 90. let 20. století do prosince 2007 s dlouhodobou výlukou služby výpravčího, stanice byla obsazena pouze závorářem a výhybkářem v jedné osobě. Návěstidla trvale návěstila polohu "volno". Návěst "stůj" byla používána jen při přistavování vozů na manipulační koleje. V případě mimořádnosti na trati, při níž bylo nutno v Blíževedlech křižovat, byl do stanice dočasně dosazen výpravčí. Od prosince 2007 je stanice opět obsazena výpravčím s noční výlukou služby.

Ve stanici jsou dvě koleje dopravní (č. 1 a 3) a dvě kusé manipulační (č. 5 a 7). U manipulační koleje č. 5 stojí budova skladiště s nakládací rampou a složištěm. U koleje č. 7 byla vybudována boční nakládková rampa pro přímou překládku štěrku z lomu Dubičná z automobilů do nákladních vagonů. Od staniční budovy jsou dálkově ovládány mechanické závory železničního přejezdu v km 69,130. Světelná vjezdová návěstidla jsou nezávislá na výhybkách.


Foto: Karel Mikolášek, 20. září 2006


Zavřít okno