Návrat do historie - motorový vůz M 131.1280 v Blíževedlech 10. dubna 2004


Foto: Karel Mikolášek