Motorová lokomotiva 740.721 firmy Chládek & Tintěra Litoměřice s vlakem štěrku pro
zaštěrkování 1. koleje na horním nádraží projíždí 18. listopadu 2005 Litoměřicemi.


Foto: Karel Mikolášek