Parní lokomotiva 434.1100 během oslav 150. let trati Praha - Drážďany zavítala v
červnu 2001 se zvláštním vlakem i do Litoměřic. Na fotce je zachycena v Žalhosticích


Foto: sbírka Karel Mikolášek