Přejezd místní komunikace do obce Vysoká s dochovaným kolejovým polem před stanicí Střednice


Foto: Karel Mikolášek (červen 2005)