Původně traťové těleso dnes slouží jako lesní cesta


Foto: Karel Mikolášek (září 2005)